Co wprowadziłem do pszczelarstwa - Pszczoły

 Statystyki
Przejdź do treści

Co wprowadziłem do pszczelarstwa

Co wprowadziłem lub udoskonaliłem w pszczelarstwie?
   1. podgrzewanie rodzin pszczelich na wysokości dennicy czyli wylotka - 1980 rok - artykuł na ten temat ukazał się w 1985 roku w "Pszczelarstwie" - sam awaryjnie stosuje czasami ogrzewanie boczne lub od góry ale jako podstawowe miejsce wskazuję dennicę i to na wysokości wylotka,
   2. podgrzewanie wielu rodzin pszczelich sterowane wg jednego ula - 1980 rok - jw,
   3. podgrzewanie rodzin pszczelich zarówno płynne jak i zero-jedynkowe - 1980 rok - jw,
   4. podgrzewanie rodzin pszczelich grzałkami samoregulującym - od 2018 roku, prawdopodobnie pierwsze wykorzystanie tego typu grzałek w pszczelarstwie na świecie, jest to najprostsza i bezobsługowa metoda,
   5. podgrzewanie rodzin pszczelich – ustalenie granicznych wymagań dla grzałek samoregulujących - jw,
   6. woda podawana do uli jako konieczny element wykorzystywania podgrzewania rodzin pszczelich – razem z Tombacherem - lata osiemdziesiąte,
   7. wprowadzenie pojęcia „Serce ula” ze wskazaniem gdzie ono jest - czyli połowa ramek, 1/3 wysokości od powałki i 1/3 od ścianki z wylotkiem,
   8. termometry w każdym ulu z sondami w "Sercu ula",
9. interpretacja wskazań termometrów w ulach w zależności od pory roku w postaci tabeli - tabela w jest w  książce o podgrzewaniu na  stronie 70-tej,
   10. określanie stanu rodziny na podstawie reakcji rodziny pszczelej na stuknięcie  w ul  - opublikowane w 1984 w miesięczniku „Pszczelarstwo”,
   11. metoda bezinwazyjnego sprawdzania stanu rodziny i jej zapasów czyli TWA – można wykonywać także w nocy i podczas niepogody - opisana w książce i na filmach strony od 58 do 62 w książce o podgrzewaniu,
   12. metoda szybkiego przeglądu rodzin pszczelich czyli 3xS – skrajna, skrajna i środkowa - na YT jest kilka moich filmów na ten temat strony od 55 do 57 w książce,
   13. reagowanie na brodę – zalecenie natychmiastowego powiększenia liczby ramek – nie spotkałem się z takim zaleceniem w literaturze,
   14. odymianie w temperaturach poniżej 10 st C aż do temperatur ujemnych czyli znacznie wcześniejsze i znacznie późniejsze  - jeśli chodzi o miesiące – niż to się robi obecnie - dokładnie wytłumaczone jest i opisane w książce o podgrzewaniu,
   15. spostrzeżenie, że na plastrach są co najmniej trzy różniące się temperaturami rodzaje pszczół tzn 1-ciepłe, 2-normalne i 3-zimne,

   16. udokumentowanie, że pszczoły z podgrzewanych uli wylatują z rana wcześniej i latają dłużej niż w niepodgrzewanych,
   17. spostrzeżenie, że czasami wylatują z uli pakietami tak jak by z pszczołą prowadzącą – pakiet formułują się około 5 m od ula,
   18. spostrzeżenie, że czasami wylatują z uli i wracają w dobrej kondycji przy niskich – czyli poniżej pszczelego zera temperaturach ale ich korpusy są wtedy gorące,
   19. spostrzeżenie, że pszczoły starają się na wiele sposobów porozumiewać z ludźmi a nawet sygnalizować potrzebę pomocy - opisałem kilka przypadków w książce o podgrzewaniu,
   20. spostrzeżenie, że mobilizacja do lotu na pożytek zawarta jest także w dźwięku,
   21. spostrzeżenie, że wentylacja wylotka nie jest schładzaniem,
   22. spostrzeżenie, że wentylacja wylotka  u podgrzewanych jest zdecydowanie mniejsza niż u niepodgrzewanych,
   23. spostrzeżenie, że do mocy grzałek w przedziale 10-15 W można nie stosować regulatorów temperatury podczas sezonu miodnego,
   24. spostrzeżenie, że pszczoły zdecydowanie częściej siadają na lewym przedramieniu niż na prawym – sprawdziłem w ankiecie, że inni pszczelarze mają tak samo,
   25. spostrzeżenie funkcji i opisanie tzw pszczoły skanującej,
   26. spostrzeżenie i opisanie stopni narastania agresji.
   27. spostrzeżenie, że w akustyce roju może być równocześnie kilka częstotliwości głównych,
Wykres amplitudy w funkcji częstotliwości

   28. wykorzystywanie w pracach pasiecznych znaczników stanu ramek w postaci pinesek umieszczonych na górnej części ramek z przypisaniem co oznacza jakie miejsce jej wpięcia,
   29. wykorzystywanie w pracach pasiecznych znaczników ze snóz  dla określania stanu skarmienia rodzin,
  30. wykorzystywanie prognozy pogody do planowania prac pasiecznych z wykorzystaniem „pszczelego zera”,
   31. wykorzystywanie odczytów temperatur zarówno  w ulach jak i na zewnątrz do ustalenia liczby lotnych godzin i dni oraz ewentualnego miodzenia roślin,
   32. wydanie książki w PDF-ie z podpiętym linkami do ilustrujących tekst filmów – na pewno pierwsze w pszczelarstwie w Polsce - a być może także w innych dziedzinach,
   33. spisanie ponad trzydziestu wymagań jakie należy spełniać aby wykorzystać w pełni podgrzewanie uli - opisane w książce,
   34. ustalenie kryteriów dla podjęcia decyzji o podgrzewaniu - jw,
   35. ustalenie kryteriów dla podjęcia decyzji o wyłączeniu podgrzewania -jw,
   36. ustalenie kryteriów co do decyzji o konieczności rozszerzania gniazda, są one inne niż w ulach niepodgrzewanych- jw,
   38. wprowadzenie do gospodarki w ulu pojęcia „przedpokoju” oraz opis jak się go wykorzystuje,
   39. sporządzenie spisu błędów w działaniach i sposobie myślenia w środowisku pszczelarzy,  
   40. spis rejonów niewiedzy o pszczołach,
   41. sugestia – możliwość włączenia ogrzewania korpusu pszczoły – wymaga pewnej granicznej dolnej temperatury poniżej której nie są w stanie uruchomić  grzania,   
   42. sugestia  - co do wykorzystywania i wytwarzania infradźwięków przez pszczoły, zarówno co do prognozowania opadów jak i kontroli zapasów w ulach a także do oceny zagrożeń i kierunków ich występowania,
   43. mechanizm wytwarzania temperatury przez pszczoły to przemiana chemiczna a nie mechaniczna,
Tylko jako ciekawostki ale z mojego ogródka:
   1. sposób trzymania podkurzacza  - między nogami,
   2. siatka jako lądowisko – nie wykluczam, że inni mogli równolegle na to wpaść,
   3. nóż ogrodniczy a nie dłuto pasieczne,
   4. stół plastikowy podczas prac w pasiece – lekki, nie trzeba zabezpieczać przed warunkami zewnętrznymi,
   5. wykorzystywanie w pracach pasiecznych: latarki, bezstykowego miernika temperatury, kamery i aparatu fotograficznego oraz miernika cęgowego czyli amperomierza którym ustalam pobór mocy przez grzałki.
© Stefan Jerzy Siudalski 27.02.2024                                                          
Liczniki
Wróć do spisu treści