Podgrzewanie uli 2017 - Pszczoły

 Statystyki
Przejdź do treści

Podgrzewanie uli 2017

Podgrzewanie uli w praktyce
Ponieważ podgrzewanie wzbudziło spore zainteresowanie - osoby które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami lub zapytać o rozwiązania problemów lub wątpliwości mogą dzwonić pod
 +48 601 295005 lub pisać  ewentualnie przez Skype
---
Natomiast w sprawie ewentualnych zakupów podgrzewaczy proszę kontaktować się bezpośrednio z producentem do osoby prowadzącej temat:
Mariusz Sanocki 535 582 433
----
Na swoich stronach nie umieszczam reklam - w tym przypadku jednak odstąpiłem od tej zasady ponieważ jestem związany od lat osiemdziesiątych z ideą podgrzewania uli. Wtedy właśnie wymyśliłem i opublikowałem w Pszczelarstwie opis mojego systemu. Był to rok 1985.
Czym różnił się mój system od przedstawianego tutaj?
Po pierwsze regulował temperaturę w sposób liniowy czyli moc kierowana na grzałkę była proporcjonalna do zapotrzebowania  - w tym systemie - opisanym poniżej - stabilizacja temperatury przebiega inaczej bo grzałka jest włączana zawsze na pełną moc ale regulacja temperatury odbywa się czasem grzania w stosunku do przerw w grzaniu. Dla pszczół nie ma to znaczenia jak są grzane jeśli dobierze sie dobrze wzajemne rozmieszczenie grzałki i czujnika temperatury.
Druga różnica to umieszczenie grzałek  - w moim systemie były umieszczane na podłodze ula poziomo i wprowadzane były do uli przez wylotki - tu grzałki są umieszczane obok ramek pionowo lub w przypadku specjalnych grzałek na podłodze ula.
Trzecia różnica - zakładałem regulację temperatury z dokładnością większą niż pół stopnia - w tym przypadku zakres zmian temperatury jest ustawiany jako histereza wokół nastawionej temperatury i może być to ustawiane,
Czwarta różnica - w moim systemie czujnik temperatury był umieszczony w jednym ulu i według tego wzorcowego ula były tak samo podgrzewane wszystkie pozostałe ule - tu -  w tym rozwiązaniu może być czujnik albo w każdym ulu ustawiany indywidulanie albo po dołożeniu kilku elementów jeden regulator może obsługiwać 10-15  uli /grzałek/.
Aby było to możliwe potrzeba jednego z pokazanych tu rozgałęziaczy i taki lub podobny transformator.

Piąta różnica - mój system regulował napięcie w sposób płynny po stronie pierwotnej transformatora bezpieczeństwa który zmniejszał napięcie do 24 V prądu AC gdy w tym systemie regulacja jest po stronie 12V DC lub 24V DC
Wspólne cechy obu systemów:
- dostarczyć pszczołem ciepła w celu przyspieszenia rozwoju i zapewnienia im bezpieczeństwa w przypadku powrotu chłodów,
- stabilizować temperaturę aby nie przekroczyć granicy zarówno górnej  granicy jak i dolnej temperatury
Czy warto podgrzewać?
Zdecydowanie tak ale trzeba pamiętać o wodzie dla pszczół - najlepiej w podkarmiaczkach przy grzejniku. Uwaga - ul potrafi w lutym pobrać 3-5 l wody w tydzień.
Najnowsze propozycje systemów podgrzewania
/ostatnie zmiany 22 stycznia 2018 roku/
System służy do ogrzewania rodzin pszczelich znajdujących się w ulu i składa się z:
- ramek grzejnych ( każdego z podstawowych typów ramek używanych w Polsce) o mocy 5 W,  12W,  lub nawet 20W.
- płyt grzejnych uniwersalnych (pasujących do każdego typu ula ) o mocy od 5 W do 20 W.  
- regulatora temperatury dzięki któremu możemy zadać określoną temperaturę i utrzymywać ją na odpowiadającym nam poziomie.
- zasilacza dostarczającego bezpieczne napięcie 12 V lub 24 V DCJak widać w ofercie pojawił się regulator pracujący w zakresie napięć od 12 do 24V.
Dzięki zastosowaniu bezpiecznego napięcia może być stosowana w ulach usytuowanych na wolnym powietrzu. Działanie grzałki jest bezgłośne.
Użycie niskotemperaturowego elementu grzejnego zabezpieczonego siatką ochronną sprzyja w zastosowaniu jego w ogrzewaniu rodzin pszczelich oraz stosowaniu w ulach wykonanych z styroduru, poliuretanu i innych tworzyw sztucznych. Dzięki rozmieszczeniu elementu grzejnego na całej powierzchni grzałki oraz zastosowaniu ekranu odbijającego następuje rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni urządzenia grzejnego co w efekcie przekłada się na równomierne ogrzanie wnętrza ula. Dzięki temu pszczoły bardzo szybko zaczynają rozluźniać kłąb i rozchodzić się po całym ulu zabierając się do intensywnej pracy.
Grzałkę można stosować w różnych okresach według uznania pszczelarza.
Zasadniczo grzałka została przewidziana do ogrzewania w następujących sytuacjach:
- w czasie wiosennego przeglądu i ewentualnego podkarmiania awaryjnego
- w trakcie dokarmiania rodziny gdy temperatura jest dość niska i pszczoły nie chcą pobierać pokarmu
- w okresie wiosennego czerwienia gdy występuje niebezpieczeństwo zaziębienia czerwia
- usunięcie wilgoci przez osuszenie wnętrza ula
- wspomożenia słabych rodzin
- wydłużeniu okresu czerwienia jesienią
- w celu łatwiejszego odwirowania miodu
- zimowanie pszczół w ulikach weselnych
- temperaturowe zwalczanie pasożytów i chorób
Zalety stosowania:
- szybszy rozwój rodziny i osiągnięcie odpowiedniej siły
- mniejsze zużycie pokarmu podczas zimowli
- mniejszy nakład pracy rodziny na utrzymanie ciepła, dzięki czemu rodzina może bardziej skupić się na wychowie czerwiu i pozyskiwaniu pożytków
- utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w ulu poprzez osuszenie
- naturalne sposoby zwalczania pasożytów i chorób
- zabezpieczenie przed wyziębieniem czerwiu w trakcie wczesnowiosennego czerwienia
Kompleksowy system ogrzewania rodzin pszczelich zajął trzecie miejsce w  konkursie na innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie na XXXIV  Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim ( 2-4 wrzesień  2016 )
Rozwiązanie zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie patentowym RP  
Produkt Polski
Są naśladowcy metody podgrzewania uli i mają swoje sukcesy - warto posłuchać i zobaczyć
Artykuły o podgrzewaniu uli:
W tym roku tzn w 2017 wróciłem po latach do podgrzewania ula - jednego ula z podawaniem wody
Podsumowanie metod:
  1. moja technika - jeden czujnik na wszystkie grzane ule - ule były więc grzane wg wzorcowego - stabiliazcja płynna - grzałki na dnie ula około 8 W - sterowanie grzaniem po stronie pierwotnej transformatora zmniejsząjcego napięcie na 24 AC,
  2. wg opisanego powyżej pomysłu - w każdym ulu czujnik i indywidualna regulacja temperatury - grzałka ustawiona pionowo w ramce o szerokości i wymiarach ramki konkretnego typu - regulacja po stronie napięcia zasilania DC -
  3. próby opisywane na forach internetowych - żarówki, grzanie cały czas
  4. próby z grzałkami kładzionymi na dennicach na płytach typu radiator
Przebieg eksperymentu
W tabeli znajdują się daty, temperatury i obserwowane efekty które cały czas uzupełniam. Część danych będę musiał jeszcze raz skorygować po przejrzeniu filmów.
Dzień
Temp.

zew. C
Temp.
gniazdo
Temp.
stabilizator
ul kontrolnyUwagi
28.02+10-12 33,2 ustawione na 20 - pierwsze włączenie

-po oblocie - podłączenie ogrzewania - kolejność od prawej - gniazdo 6 ramek, w środku ramek wylotek - ocieplenie - ramka z pokarmem - podkarmiaczka, ramki z pokarmem - ramka  z grzałką - czujnik przy ociepleniu
5.03+14-15

-intensywny oblot, noszą pyłek,  jw. ubyło wody
10.03+6-833,5/12,8
9
-latają, jw. ubyło wody,
film cześć 1
15.03+6-733,6/12.18-dolałem wody,
22.03+1133,1+18 [10]-
pszczoły trochę latają, wyciekły poza gniazdo + jedna ramka z pokarmem do gniazda, przestawiłem podkarmiaczkę do grzałki, czujnik do podkarmiaczki,
w ulu kontrolnym odjełem dwie ramki, ubyło około litra wody,
25.03+10-12 silny wiatr33,6brak ogrzewania

+11,6
wyjełem Apiquard - ubyło ponad litr wody, przy tej temperaturze około godziny intensywnie latały, nie podgrzewane, nie latały
28.03+16
ładna pogoda
wieczorem + 6 st. C
34,0014+23?włączyłem ogrzewanie około południa, intesywne loty, ubytek wody średni w podgrzewanym i duży w niepodgrzewanym, czerw w podgrzewanym nieregularny, matka nieznakowana, do niepodgrzewanego nie zaglądałem ale włączyłem stałe bez stabilazacji podgrzewanie około 10 W,
film 2 30 dzień eksperymentu
31.03+1833,9/23,7+2128/20kontrolny - podgrzewany 10W cały czas bez stabilizacji, wybrały całkowicie wodę,
1.04+14
9 rano
+17 wieczorem
32/171421/15
30.25
kontrolny - słabe loty, dużo pyłku noszą,
podgrzewany silne loty,
2.04+8

25/22
4.04+1732,7/18,41928/23podgrzewany - dolac wody,
7.04+7 po 16.0033.3/20.081323/18podgrzewany szumi, latały jak przyjechałem przy 7 st.C, ubyło wody około 2l,
kontrolny podgrzewany butelką, szumi, dolałem wody bo wybrały dużo
10.04+19


ul podgrzewany -  cztery ramki krytego czerwiu i jedna ramka otwartego, dałem nadstawkę,  ul kontrolny jedna ramka odstawiona ma tylko 5 ramek,
Film 3 Podsumowanie 40 dni grzania
12.04+6-7??
zimno, mokro, wiatr - a w ulach ciepło, słaby ul nareszcie ma temperaturę gniazda prawidłową, w ulu silnym coś się porobiło ze wskaźnikami tmperatury bo ręką wyczuwam ciepło na powałce a termometry wskazują niskie temperatury - najtrudniejszy czas eksperymentu przyjdzie teraz - prawie dwa tygonie niepogody ma być i co się  wtym czasie wydarzy w ulach? Dolałem do obu uli łącznie 5 l wody!
film 4 z dnia 12 kwietnia
25.04+173412
dwa tygodnie chłodów, silnych wiatrów, w nocy przymorzki, część kwiatów drzew przemarzła, oba ule podgrzewane ze stabilizacją temperatory, dolałem około 5 l wody do obu podkarmiaczek. ul duży czyli podgrzewany od 28 lutego 13 ramek w tym nie mniej jak 6 ramek czerwiu, czerw praktycznie do samego dołu ramek, ul kontrolny - dołożyłem ramkę jest teraz 6 ramek, czerw rozstrzelony
mlecz nie kwitnie, noszą pyłek,
film z dnia 25.04.2017
Dzień pierwszy czyli 28 lutego 2017 roku
Zakładanie grzania w ulu testowym

Po 30 dniach od włączenia ogrzewania
Widoczne efekty - zdecydowanie więsza siła rodziny podgrzewanej
Pierwszy etap zakończony  - czyli podsumowanie 40 dni podgrzewania.
Różnice
Ul podgrzewany - 5 ramek czerwiu w yym 4 krytego czerwiu - dałem nadstawkę w gnieździe 13 ramek
Ul w pierwszych 30 dniach nie podgrzewany pieć ramek czerwiu łącznie niecała ramka
Ma być przez najbliższe dwa tygodnie chłodno.
Jak zniosą to pszczoły.
Teraz są podgrzewane dwa ule ale:
- stara pszczoła się nie wypracuje i może mimo podania nadstawki być za mało miejsca dla pszczół,
- może być że nastrój rojowy wystąpi,
- może zabraknąc i pyłku i pokarmu
Pożyjemy, zobaczymy...
Jeden dzień ciepły po dwóch tygodniach chłodów i silnych wiatrów. Różnica w rozwoju ponad dwukrotna w ulu podgrzewanym od lutego w stosunku do ula podgrzewanego od marca. W pierszych dniach maja w zależności od tego czy zakwitnie mlecz albo dam nadstawkę do ula podgrzewanego albo zrobię odkład na jego bazie.
Liczniki
Wróć do spisu treści